Комитетът на министрите към Съвета на Европа оценява, че България подготвя законодателни промени за отчетността на главния прокурор според възможностите на Конституцията. Това се посочва в съобщение на Съвета на Европа по повод тазседмичното заседание на Комитета в Страсбург, за което предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Комитетът е разгледал дела, свързани с неефективността на наказателните разследвания у нас, както и с липсата на независимост на наказателните разследвания по отношение на главния прокурор. Комитетът приветства изготвения наскоро законопроект, в който се предлага "важна и дългоочаквана" промяна на законодателството за гаранции за независимостта на разследванията, отнасящи се до главния прокурор или неговите заместници. Поощрено е предложението за въвеждане на съдебен надзор върху прокурорските откази за образуване на досъдебно производство за определени видове престъпления. Комитетът изразява очакване българските власти да пристъпят към приемането на законопроекта.

Приветствани са и предложенията за правила за разследване срещу главния прокурор или неговите заместници, които "изглежда отговарят в максимално възможна степен, в рамките на съществуващата конституционна рамка, на междинната резолюция на Комитета от 2019 г.", се посочва в съобщението.

Изразено е очакване България да продължи да работи по промените, свързани с надзора върху разследването от страна на висшестоящ съдия; по нови правила за временно отстраняване и освобождаване от длъжност на главния прокурор, съобразени с препоръките на Венецианската комисия, за да се намали влиянието му върху Висшия съдебен съвет (ВСС).

Комитетът насърчава българските власти да обмислят подобрения на подготвяните изменения, а по-нататък и възможността за промяна на Конституцията, за да се преодолеят съществуващите ограничения. Изразено е очакване при избора на нови членове на ВСС от Народното събрание да се намали влиянието на главния прокурор върху новия ВСС.