Това заяви зам.-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг, която отговаря за правосъдието, основните права и гражданството. Днес в Европейския парламент започнаха дебати по проблемите на най-многобройното малцинство - над 12 млн. души, в Европейския съюз.

Рединг съобщи, че ще се обърне особено внимание на отпусканите европейски средства за интеграция на ромите. "Знаем, приемаме, че тези фондове не се използват въобще или се използват не по предназначение. За това обаче ни трябват доказателства, за да се харчат средства както трябва", каза тя.

Рединг ще предложи да се свика разширен Съвет на ЕС по социалното включване на ромите. Според нея този съвет трябва да се предшества от срещи на министри от страните в съюза, за да стане ясно, че този проблем не е на отделни страни, а общоевропейски. Зам.-председателят на ЕК ще призове също сегашното и бъдещите председателства на ЕС да водят непрекъснат диалог с представители на ромските малцинства.

Крайно необходимо е страните да обърнат особено внимание на трафика на хора, на който ромите често са жертви, подчерта тя. На среща милата седмица френски министри са я уверили, че действията на Франция напоследък не са били насочени срещу определена малцинствена група и че френските власти правят всичко възможно да се спазва европейската Харта за основните права.
По време на дебатите в Европарламента Франция беше разкритикувана за политиката си по отношение на ромите от страни от ЕС.

Междувременно службите на ЕК и френски експерти имаха срещи на техническо равнище, за да се види дали това, което става на място, отговаря на техните уверения. Още повече, че от 2008 г. комисията настоява пред Франция да се спазва свободното движение, което още не е навлязло напълно във френското законодателство, каза тя.

Рединг изпратила писмо до френските власти с настояване свободното движение в ЕС да залегне изцяло във френското законодателство. Същият въпрос трябва да бъде във вниманието на всички страни от съюза.