Руският президент Владимир Путин подписа закона, определящ възрастовите граници за задължителна наборна военна служба в страната от 18 до 30 години. Документът е обнародван на руския официален портал за правна информация, предаде ТАСС.

Според новите правила горната възрастова граница за отбиване на казармата се увеличава с три години - от 27 на 30. Долната граница остава непроменена.

Нормативният акт влиза в сила от 1 януари догодина.

Путин подписа и закон, забраняващ на гражданите, подлежащи на наборна военна служба, да напускат границите на Русия. За начало на ограничителния период се приема моментът на изпращането на повиквателната по месторабота или местообучение за явяване във военното окръжие.

Законът забранява на наборниците и да напускат Русия от деня, в който повиквателната бъде вписана като връчена в регистъра.

В текста на нормативния акт се уточнява, че забраната се въвежда само като временна мярка, имаща за цел да се гарантира, че гражданинът ще се яви във военното окръжие. Решението за забраната се издава от военното окръжие в деня на изпращане на повиквателната. Преди тя влизаше в сила от момента, в който повиквателната се смяташе за връчена.