Президентът Владимир Путин подписа указ за националните цели за развитие на Русия до 2030 година, съобщи пресслужбата на Кремъл. Изпълнението на целите трябва да доведе до ускорено икономическо развитие, повишаване на жизнения стандарт и увеличаване на населението.

Новият документ е редактирана версия на президентския указ от 2018 г. с хоризонт до 2024-та. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни какво налага преразглеждането на националните цели:

"Наистина международната икономическа конюнктура е много неблагоприятна. Въпреки тази конюнктура се поставят такива амбициозни цели, но безспорно са необходими определени корекции".

Изпълнението на целите до 2030 г. години трябва да превърне Русия в една от водещите страни в света по качество на образованието и обем на научните изследвания и разработки.

Освен това планът предвижда двойно намаляване на бедността в сравнение с 2017 г., икономически растеж над средния за света, индексиране на заплатите и пенсиите спрямо на инфлацията, реалният растеж на инвестициите в основен капитал не трябва да бъде под 70 процента в сравнение с показателя от 2020-а.

Реалното увеличение на износа на несуровинни неенергийни стоки също не трябва да е под 70 процента в сравнение с показателя за 2020 година. Още една задача, поставена от Путин, е да се увеличи броят на заетите в малките и средните предприятия, включително на индивидуалните предприемачи и самонаетите, до 25 милиона души.

До 2030 година Русия трябва да осигури разделяне на 100 процента от битовите отпадъци и да намали двойно обемите на съхраняваните в сметища, гласи още една от целите, поставени от Путин

Преподавателят по икономика в Европейския университет в Санкт Петербург Дмитрий Травин не е оптимист за бъдещето на новите национални цели:

"Няма никакви основания да смятаме, че можем сериозно да ускорим темповете на икономически растеж до по-високи стойности от средните за света. Вече 10 години страната е в състояние на стагнация. С оглед на това, че тази година икономиката ще рухне, мисля, че средните темпове на растеж от 2009г. ще се окажат около нулата".