Предложението за изменение и допълнение на конституцията на Република Северна Македония е прието на днешното заседание на правителството, съобщиха от правителствената пресслужба в Скопие. То ще бъде изпратено в парламента на страната, за да започне парламентарната процедура за приемането му, предаде БТА.

Предложението за промени в основния закон на страната беше подготвено от работна група, съставена от експерти, преподаватели от няколко университета в страната, както и представители на политически партии, с изключение на представители на опозицията.

"Предложението е изготвено въз основа на заключенията на парламента на Република Северна Македония, приети на заседание на 16 юли 2022 г., и е обвързано със заключенията на Съвета на Европейския съюз, както и с общата позиция и встъпителното изявление на ЕС на политическата среща на Междуправителствената конференция за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз", пише в съобщението.

Промените се отнасят до добавянето на части от народи в преамбюла на конституцията и членове 49 и 78 от основния закон, в които се изброяват частите от народи в Северна Македония.

"Във формулировката: "Гражданите на Република Северна Македония, македонският народ, части от албанския народ, турския народ, влашкия народ, сръбския народ, ромския народ, босненския народ и други", след "босненски народ" се поставя запетая и се добавят: българският народ, хърватският народ, черногорският народ, словенският народ, еврейският народ и египетският народ", пише в съобщението.

Направена е промяна и в Комисията за връзки между общностите, съобразно промените в преамбюла на конституцията за запазване на паритета на представителите на всички общности в комисията.

"С предложените конституционни изменения се засилва мултиетническият характер на Република Северна Македония. Страната ни е успешен пример за функционираща, мултиетническа демокрация в региона и в Европа и пример за зачитане на гражданските и човешките права, поради което с основание страната ни се възприема като мини Европа. Ние показахме на региона, Европа и света, че съжителството на различни общности в страната, в продължение на векове наред в историята, но и днес, и взаимното уважение на различни традиции и култури са богатство и предимство. Република Северна Македония практикува европейските ценности и заслужава след членството си в НАТО да бъде пълноправен член на Европейския съюз. Правителството оценява, че гражданите и държавата имат уникална възможност да утвърдят европейския си път, да ускорят европейската интеграция и да постигнат европейската си цел до 2030 г. Гражданите заслужават да бъдат европейски граждани, да имат европейско качество на живот и европейски стандарт на живот, в европейска страна и това трябва да е тяхната родина", пише в съобщението.

В него се посочва, че правителството очаква конструктивност от всички политически субекти в парламента, добросъвестност от всички народни представители и постигане на междупартиен консенсус при приемането на конституционните промени като част от преговорната рамка с Европейския съюз.

Гласуването на промените в конституцията ще бъде последвано от втора междуправителствена конференция с ЕС до декември 2023 г. и старт на отварянето на отделните преговорни глави.

"Правителството призовава за разум и осъзнаване на съществуващата инерция, чрез която държавата има възможност да избегне многогодишна изолация и най-накрая да реализира европейските перспективи", пише в съобщението.