Рано тази сутрин парламентът на Черна гора избра 44-ото правителство, което ще бъде оглавено от Милойко Спаич, лидер на движението "Европа сега", съобщи порталът Виести. Четиредесет и шест депутати гласуваха за избора на ново правителство, 19 бяха против, а един се въздържа.

Министри от движението "Европа сега" са Филип Иванович (външни работи), Майда Горчевич (европейски въпроси), Анджела Якшич Стоянович (образование, наука и иновации), Новица Вукович (финанси), Филип Радулович (транспорт), Андрей Милович (правосъдие), Янко Одович (пространствено планиране, градоустройство и държавна собственост), Воислав Шимун (здравеопазване), Наида Нишич (труд и социални грижи) и Саша Муйович (енергетика и минна промишленост).

Председателят на "Демократична Черна гора" Алекса Бечич е заместник министър-председател по сигурността, вътрешната политика, европейските и външните работи, а Момо Копривица е заместник министър-председател по политическата система, правосъдието и борбата с корупцията. Драган Крапович е министър на отбраната, Владимир Мартинович е министър на туризма, екологията и устойчивото развитие, докато Тамара Вуйович е министър на културата и медиите. Министър на вътрешните работи е Данило Шаранович. Борис Богданович беше планиран за министър на вътрешните работи, но снощи обяви, че се оттегля "поради влошено здравословно състояние на двама членове на най-близкото му семейство". Затова демократите предложиха друг кандидат за министър на вътрешните работи - Шаранович, настоящ заместник-кмет на Подгорица. Вицепремиер по труда, образованието, здравеопазването и социалните въпроси е Сърджан Павичевич от Гражданския съюз CIVIS.

Що се отнася до албанските партии, Ника Джелошай е заместник-председател на правителството по икономическата политика и министър на икономическото развитие, Фатмир Джека е министър на правата на човека и правата на малцинствата, а Мараш Дукай е министър на публичната администрация. Председателят на Социалистическата народна партия (СНП) Владимир Йокович е министър на земеделието, горите и управлението на водите, а заместник-председателят на СНП Драгослав Шчекич е вицепремиер по демографията и младежта и министър на спорта и младежта.