Във вторник комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент одобри нов визов кодекс - законодателството за издаване на европейски визи. Новият регламент ще осигури по-бързи и по-ясни процедури за законно пътуващите, по-специално чрез: осигуряване на възможност за подаване на заявленията до 6 месеца по-рано и не по-късно от 15 дни преди  пътуването; осигуряване на възможност за попълване и подписване на заявлението по образец по електронен път; както и въвеждане на хармонизиран подход към издаването на многократни визи за редовни пътници с положително визово досие за период, който постепенно се увеличава от 1 до 5 години.

За да се гарантира, че държавите членки могат по-добре да покриват разходите за обработка на визи, без това да представлява възпиращ фактор за кандидатите за виза, таксата за виза ще се увеличи на 80 евро, като са предвидени по-ниски такси за деца. Регламентът въвежда също механизъм за оценяване на необходимостта от преразглеждане на таксата на всеки три години.

Регламентът следва да допринесе и за подобряване на сътрудничеството с трети държави по отношение на обратното приемане на техни граждани, които са нелегални имигранти в ЕС.

По-конкретно, Европейската комисия ще извършва редовно оценка на сътрудничеството от страна на трети държави във връзка с обратното приемане. Когато дадена държава не сътрудничи, Комисията ще предложи на Съвета специфични ограничителните визови мерки, свързани с обработването на визите и, впоследствие, с визовата такса.

От друга страна, ако се окаже, че дадена държава сътрудничи по отношение на обратното приемане, Комисията може да предложи на Съвета намаляване на визовите такси, намаляване на времето за вземане на решение по заявленията за издаване на виза или удължаване на периода на валидност на визи за многократно влизане.

По време на преговорите между Европейския парламент и Съвета бе премахнато предложение на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите за въвеждането на европейски хуманитарни визи, нещо, на което групата на Европейската народна партия се противопостави многократно.

 

Емил Радев от групата на ЕНП и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, приветства новите правила за издаване на европейски визи. "Новият визов кодекс отговаря на новите предизвикателства пред Европейския съюз - как да бъде осигурен легален достъп до европейска територия, за кратък период от време, за гражданите на трети държави с цел бизнес, туризъм или посещение на роднини, но в същото време да не бъде окуражавана нелегалната миграция.", коментира евродепутатът.