Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев прочете телеграма на Йосиф Джугашвили - Сталин от 17 септември 1941 г. на ръководителите на предприятията по време на заседание на работната група на Военно-промишлената комисия. Видеозапис от заседанието беше публикуван в канала на Медведев в Telegram.

Медведев заяви, че "не може да не привлече вниманието" на събралите се към това как е била оценена "подобна работа" в "подобна ситуация" по време на Великата отечествена война.

"Моля ви честно и в срок да изпълнявате поръчките за доставка на танкови корпуси в Челябинския тракторен завод. Сега ви моля и се надявам, че ще изпълните дълга си към Родината. След няколко дни, ако се окаже, че не изпълнявате задълженията си, ще започна да ви громя като престъпници, пренебрегващи честта и интересите на Родината. Не можем да търпим нашите войски да страдат на фронта от липса на танкове, докато вие сте в дълбокия тил, лентяйствате и бездействате", гласи текстът на телеграмата, прочетен от Медведев.

Според заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия тази телеграма е доказателство, че "нито едно производство и нито една организация не могат да бъдат идеални. Той подчерта, че "ангажиментите не се състоят в изпълнение на годишни задължения в условията на специална военна операция, а в изпълнение на десетгодишни ангажименти и наваксване на несвършеното, включително и през миналата година".

"Колеги, искам да ме чуете и да запомните думите на генералисимуса. Както разбирате, резултатите от подобен призив са били много впечатляващи", завърши Медведев.

В интервю за руски медии Медведев обяви, че планира да "ободри" ръководителите на предприятията от отбранителната промишленост с военновременни телеграми от Йосиф Сталин. "Те заслужават да се говори за тях", каза той.