Тази тенденция бе отбелязана за първи път преди месец от „Форчън”, а вчера британският „Телеграф” потвърди това явление.
Според вестника HSBC и Sociеtе Gеnеrale, които имат клонове в Гърция, са получили няколко милиарда евро през последните седмици. Според Ройтерс изглежда изнасянето на пари противоречи на скорошните данни от ЕЦБ и коментарите на анализатори, които казаха, че няма ясно доказателство за масирано изтичане на депозити от гръцки банки.

Последните данни на ЕЦБ от февруари показват, че депозитите в парични институции в Гърция, деноминирани във всички валути, са нараснали до 362 млрд. евро от 353 млрд. евро. Това е най-високо ниво след 1998 г., откакто банката събира такава статистика. По данни на Банката за международни разплащания вземанията на чужди банки от 24 страни от Гърция са в размер на 298.3 млрд. долара. Франция и Швейцария са най-големите кредитори, на трето място са германските банки с $43 млрд. Чуждестранните активи на гръцките банки в Югоизточна Европа са за €53 млрд.