Учените са провели изследване върху това, как нашето потребление влияе на глобалното затопляне на климата.

Според изводите на изследването, най-голям дял в процесите, водещи до отделяне на въглероден двуокис, влияе потреблението на говеждо месо, а също така и това на сирене, мляко и други млечни продукти.

На животновъдството в настоящия момент се дължат около 15 на сто от отделените парникови емисии. Тук влизат не само емисиите въглероден двуокис, но и огромни количества метан, който е около 25 пъти по-силен парников агент, метан отделян при храносмилането на големите млекодайни бозайници.

По думите на ръководителя на изследването професор Стефан Вирсениус, Швеция консумира твърде големи количества говеждо месо и млечни продукти, а това е пагубно за климата.
По думите на специалиста, ако говеждото се замени със свинско и особено птиче месо, вредните емисии биха се съкратили повече от два пъти.

Според Вирсениус, ако заменим говеждото с пилешко месо, а млечните продукти - с ерзацзаместители от овес и соя, ще помогнем много за постигане на поставените цели по ограничаване на емисиите.
Цялостната селскостопанска дейност на Човечеството е отговорна за над една трета от парниковите емисии и само тези две стъпки биха намалили нейния дял наполовина, според професора.