Над хиляда са внесените предложения за промени в бъдещата реформа на регламента от Дъблин, който определя системата за предоставяне на убежище на бежанци. Проектът е изготвен от евродепутата Сесилия Викстрьом от Швеция, от групата на АЛДЕ.

"Реформата" на регламента от Дъблин започна в началото на 2016 година и най-вероятно по новите правила ще бъде постигнат консенсус в Европарламента в  края на тази година.

В момента т. нар. първи държави - Италия, както и Гърция, би трябвало да задържат стотиците хиляди търсещи убежище, достигнали до тях, без да им позволяват да се отправят към Западна Европа. Масово мигрантите не желаят да подават документи в първите държави от Европейския съюз, в които влизат, а вместо това се стремят да стигнат главно в Германия или скандинавските страни.

Ако дадена държава-членка не участва в системата за преразпределение, тя не би трябвало да има право да получава плащания за солидарност от други държави-членки чрез европейските структурни фондове и инвестиционните фондове.

Това е основна идея на докладчика на ЕП по промяната на документа Сесилия Викстрьом.

Тя е подкрепена и от еврокомисаря по миграцията Димитрис Аврамопулос.
"Ще започнем с процедура за налагане на санкции за нарушение. Аз трябва да защитавам договорите. Политически морално задължение е на страните-членки да прилагат това, което сме решили заедно", посочи Аврамопулос на семинар в Брюксел, посветен на справедливото разпределение на бежанците.

Викстрьом сравни сегашната ситуация с шведска маса, от която всяка държава членка слага в чинията си само това, което й харесва. Шведският евродепутат посочи, че за приемането на тази реформа за изменение на регламента от Дъблин не е нужно единогласие, а квалифицирано мнозинство в ЕП.

Така се избягва моментът с несъгласието на Вишеградската четворка. Чехия, Унгария, Словакия и Полша категорично отказаха да приемат плана на ЕС за преразпределение на мигрантите. Става въпрос за преместването на 160 000 бежанци от Гърция и Италия.

Основните предложения за реформи

Според докладчика Сесиля Викстрьом, измененият регламент от Дъблин трябва да включва следните основни клаузи:

*Всички държави членки трябва да споделят отговорността за търсещите убежище.

*Хората, нуждаещи се от международна закрила трябва да я получават по-бързо, докато онези, които нямат правото на убежище, трябва да бъдат връщани в родните си държави по бърз и достоен начин.

*Всички търсещи убежище трябва да бъдат регистрирани при пристигането си в ЕС и държавите членки, които имат външна граница на ЕС, трябва да я защитават и поддържат.

*Системата не бива да окуражава държавите членки да си затварят очите или да прилагат съмнителни политики, а за търсещите убежище трябва да е осигурена бърза и справедлива обработка на молбите им във всички държави.

*Ако в дадена страна се стигне до необичайно голям приток на лица, търсещи убежище, тяхното преместване в други държави от ЕС следва да се задейства автоматично, когато страната е достигнала 100% от разпределената си част.

*Държава-членка не може да разреши на нерегистрирани кандидати за убежище да пътуват в други държави от ЕС.

*По-бързо събиране на семейството, е основен акцент в предложението за реформи. Търсещият убежище трябва незабавно да бъде прехвърлен в страната, в която той или тя твърди, че има семейство.

*Търсещите убежище нямат право да избират в коя държава-членка да отидат. Въпреки това те трябва да могат да изразят предпочитанията си към определена държава. Когато доброволно вземат предвид това желание, държавите-членки ще получат кандидати с по-високи възможности за интеграция.

*Специално внимание се обръща и към децата. Бързото назначаване на попечители (в рамките на пет дни), подобряването на оценките за "най-добър интерес за детето" и създаването на екипи за мултидисциплинарна оценка, ще позволят на властите да изградят доверие сред непълнолетните и да отстранят негативното влияние на контрабандистите и трафикантите.