Европейският парламент одобри законодателен акт за изкуствения интелект, който гарантира безопасността и зачитането на основните права, като същевременно насърчава иновациите. Регламентът, договорен с държавите членки през декември 2023 г., бе подкрепен с 523 гласа "за", 46 гласа "против" и 49 гласа "въздържал се", съобщават от пресслужбата на ЕП.

Регламентът установява задължения за ИИ въз основа на потенциалните рискове и степента на въздействие.

Новите правила забраняват някои приложения с ИИ, които застрашават правата на гражданите, включително системи за биометрична категоризация, основани на чувствителни характеристики, както и нецеленасочено извличане на лицеви изображения от интернет или от записи от видеонаблюдение с цел създаване на бази данни за разпознаване на лица.

"Ще бъдат забранени също системите за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, за социално оценяване, прогнозиране на престъпление (въз основа на профилиране или оценка на техните характеристики), както и ИИ, който манипулира човешкото поведение или използва уязвимостта на хората", отбелязват още от ЕП.

"Използването на системи за биометрична идентификация от правоприлагащите органи е забранено по принцип, освен в изчерпателно изброени и подробно определени ситуации", се посочва още в прессъобщението.

Системи за биометрична идентификация в реално време може да се използват, само ако са спазени строги гаранции, например използването на такива системи е ограничено във времето и географския обхват и подлежи на специално предварително съдебно или административно разрешение, уточняват от ЕП. Те могат да се използват, например, за целенасочено търсене на изчезнало лице или предотвратяване на терористично нападение. На национално равнище ще бъдат създадени регулаторни лаборатории и ще се провеждат изпитвания в реални условия, които трябва да бъдат достъпни за малките и средни предприятия и стартиращите предприятия, за да се разработи и обучи новаторски ИИ преди пускането му на пазара, гласи още приетото законодателство, информира БТА.

"Най-после имаме първия в света обвързващ закон за изкуствения интелект - за намаляване на рисковете, създаване на възможности, борба с дискриминацията и осигуряване на прозрачност", каза по време на пленарния дебат във вторник съдокладчикът на комисията на ЕП по вътрешния пазар Брандо Бенифей.

Регламентът ще мине през окончателна проверка и се очаква да бъде окончателно приет преди края на законодателния мандат (чрез т.нар. процедура на поправка). Законодателството също трябва да бъде официално прието и от Съвета, уточняват от ЕП.

Регламентът ще влезе в сила двадесет дни след публикуването му в Официален вестник и ще бъде напълно приложим 24 месеца след влизането му в сила, с изключение на: забраните за непозволени практики, които започват да се прилагат шест месеца след датата на влизане в сила, кодексите за добри практики (девет месеца след влизането в сила), правилата за ИИ с общо предназначение, включително управление (12 месеца след влизането в сила), както и задълженията за високорискови системи (36 месеца).

По-рано днес евродепутатите Ева Майдел (ЕНП/ГЕРБ) и Петър Витанов (Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите/БСП) коментираха пред български журналисти в Страсбург готвеното европейско законодателство за ИИ. Мнението им беше, че Европа ще успее да защити правата на гражданите и демократичните принципи при използването на ИИ, пише БТА.