Докладът за напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка бе оповестен днес от зам.-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Новината е повече от добра за нас. От ЕК са установили стабилен напредък за България, като 3 от 6-те мерки се смятат за временно затворени.

Документът разглежда изпълнението на поетите от нашата страна ангажименти по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. В доклада се разглежда напредъкът по изпълнението на 17-те препоръки, отправени преди година, и се оценяват положително продължаващите усилия и решимост на нашата страна в изпълнението на тези препоръки, се посочва в съобщение на ЕК.

"Ако тенденцията продължи, процедурата по наблюдение ще приключи преди края на мандата на комисията", обяви на специална пресконференция Тимерманс.

"Ние сме готови да прекратим изцяло наблюдението над България през 2019 г.", заявиха още от органа на изпълнителната власт на Европейския съюз.

Три от шестте мерки се считат за изпълнени и временно те се затварят, обясни той и изрази убеденост, че наблюдението над страната ни ще бъде свалено изцяло преди края на мандата на сегашния състав на ЕК.

"Виждаме напредък при България и той трябва да продължи, повтори той. Това обаче е възможност само ако България продължи да работи по същия начин, уточни Тимерманс. Докато за Румъния ЕК е констатирана рецесия и връщане назад. Тимерманс визира най-вече последните 12 месеца относно нашата съседка.

"Трябва да сте твърди, защото румънското население иска тази битка с корупцията", обърна се той към румънците.

Той говори и за това как медиите би трябвало да имат свобода.

Насърчаваме да продължите с напредъка, докато в Румъния има регрес. ЕК даде нови 8 препоръки на Румъния и предупреди, че е далеч от прекратяването на наблюдението.

А иначе в доклада за България се твърди, че България в последната година е продължила да полага усилия за изпълнение на препоръките, отправени в доклада от януари 2017 година. Според ЕК няколко препоръки вече са изпълнени, а други са съвсем близо до изпълнение. Наблюдението по три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) се прекратява.

България трябва да продължи да постига редовно конкретни резултати, за да затвърди отбелязания напредък. Тази положителна посока трябва да бъде запазена в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, и ще се нуждае от продължаващо наблюдение от страна на българските власти след приключването на механизма. Докладването по прозрачен начин от страна на българските власти, гражданският и общественият надзор, ще играят важна роля при преминаването на наблюдението на вътрешно национално равнище, както и за осигуряване на необходимите гаранции, че ще продължи да се следва пътя на напредък и реформи, заявява ЕК.

Отбелязва се значително влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред опасност от ограничаване на достъпа до информация и може да има отрицателно въздействие върху съдебната независимост при наличие на лични нападки срещу съдии в някои медии. В по-общ план способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от досегашния механизъм, както и за по-доброто управление.

Комисията вярва, че България ще продължи усилията си за реформи и ще бъде в състояние да изпълни всички оставащи препоръки. ЕК ще продължи да следи отблизо напредъка и ще направи допълнителна оценка на постигнатите резултати преди края на настоящия си мандат. Комисията очаква, че с това процесът по механизма за България ще бъде приключен. За да постигне тази цел, България е приканена да продължи да следва настоящата положителна посока, насочена към изпълнението на всички оставащи препоръки.