Европейската комисия съобщи днес, че въвежда годишни доклади за състоянието на върховенството на закона във всички държави от ЕС, предаде БТА. Тази цел бе потвърдена и от новоизбрания председател на комисията Урсула фон дер Лайен.

В съобщението на ЕК се отбелязва, че докладите ще помогнат за ранно откриване на възникващи нередности. В последните пет години ЕК трябваше да се справя с действия срещу върховенството на правото в ЕС. Европейският проект се основава на постоянното зачитане на принципите на правовата държава. Това е предпоставка гражданите да упражняват правата си по силата на европейското законодателство и за взаимното доверие между държавите в ЕС, добавя комисията.

В писма до две от водещите групи в ЕП - ЕНП и Прогресивния алианс на социалисти и демократи, ден преди да бъде избрана на високия пост, Фон дер Лайен подчерта, че ще подкрепи въвеждането на годишни доклади за спазването на законността от всички държави в ЕС. В речта си пред евродепутатите преди гласуването тя пое ангажимент да отстоява принципите на правовата държава като европейска ценност, като обяви, че възнамерява да установи механизъм за наблюдение на ниво ЕС успоредно със съществуващите мерки.

ЕК днес уточнява, че ще насочи бюджетни средства към гражданското общество, за да се обясняват правилата на правовата държава. Предвижда се допълнително сътрудничество със Съвета на Европа, съдебните мрежи и националните парламенти. Комисията призовава Европейския парламент, Съвета на ЕС и европейските държави да участват пълноценно в този процес.

ЕК заявява, че при нарушения на върховенството на закона ще продължи да използва в пълна степен своите правомощия, ако мерките за ранно предупреждение и предотвратяване на нарушенията не са ефективни. ЕК изразява готовност да иска от Съда на ЕС разглеждане на делата за нарушаване на законността по бързата процедура, когато е необходимо.

Данни от проучване на обществените нагласи показват, че 80 на сто от гражданите на ЕС определят като важна ефективната съдебна защита от независими съдилища, равенството пред закона и задълбоченото разследване и наказателно преследване на корупцията. Над половината (56 на сто) не се чувстват достатъчно информирани за състоянието на принципите на правовата държава.

Над 80 на сто от гражданите отдават голямо значение на спазването на законността. Близо 90 на сто са на мнение, че върховенството на закона трябва да се спазва навсякъде в ЕС. Проучването показва силна подкрепа за ролята на медиите и гражданското общество в търсенето на отчетност от управляващите. Над 80 на сто намират за важно медиите и гражданското общество да могат да действат свободно и да критикуват правителството, без да бъдат сплашвани.