Европейската комисия съобщи, че започва първото си задълбочено разследване по съмнения за нарушаване на правилата за чуждестранните субсидии в ЕС. Проверката касае обществена поръчка на Министерството на транспорта и съобщенията в България за доставка на влакове, уточни БТА.

Уточнява се, че комисията е получила данни от китайско държавно дружество (CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co., Ltd., дъщерно на CRRC Corporation), което е изпълнило задълженията си да докладва сделки на висока стойност. Обществената поръчка предвижда доставка и поддръжка на влаковете, както и обучение за българските служители. Според европейските правила за чуждестранните субсидии дружествата са длъжни да съобщават за участие в търгове за обществени поръчки в ЕС, когато прогнозната стойност на договора надвишава 250 милиона евро и когато дружеството е получило поне 4 милиона евро чуждестранно финансиране от поне една държава извън ЕС в последните три години, пояснява ЕК.

След предварителния преглед на полученото уведомление комисията е преценила да започне задълбочена проверка, защото открива признаци, че китайското дружество е получило чуждестранна субсидия, която изкривява вътрешния европейски пазар. Комисията трябваше да прецени дали чуждестранното финансово участие представлява субсидия, която пряко или непряко предоставя полза за дружеството, и дали това позволява на дружеството да представи неоправдано изгодна оферта, се посочва в съобщението.

При проверката ЕК допълнително ще оцени предполагаемите чуждестранни субсидии и ще получи цялата необходима информация, за да установи дали те може да са позволили на китайското дружество да представи неоправдано изгодна оферта при участие в търг. Подобна оферта може да доведе до загуба от страна на други фирми, участващи в процедурата за обществената поръчка, отбелязва ЕК.

След приключване на проверката комисията може да приеме ангажименти, поети от дружеството, ако те напълно и ефективно преодоляват пазарното изкривяване; да забрани възлагането на поръчката, или да не прави възражение. Комисията разполага със 110 работни дни - до 2 юли, за да вземе окончателно решение. Предприемането на проверката не предрешава резултата от разследването, пише в съобщението.

Допълва се, че въпросното китайско дружество е най-големият производител на влакове в света по отношение на приходите. Българската обществена поръчка е за 20 електрически влака, както и за поддръжката им за 15 години. Предвидената стойност на договора е около 1,2 милиарда лева (610 милиона евро).

През последните години чуждестранните субсидии изглежда са изкривили вътрешния пазар на ЕС, включително като предоставят несправедливо предимство за придобиване на дружества или за печелене на обществени поръчки, в ущърб на лоялната конкуренция, се посочва в съобщението. ЕК добавя, че предприетата днес проверка показва решимостта й да запази целостта на вътрешния пазар, така че получателите на чуждестранни субсидии да не могат да се възползват от несправедливо предимство за печелене на обществени поръчки.