Европейската комисия ще премахне директивата за смяната на часовото време, която понастоящем се извършва два пъти годишно, през 2019 г. Така ще се сложи край на практиката часовниците да се преместват с един час напред през март и с един час назад през октомври.

За да се избегне евентуална фрагментация на вътрешния пазар, държавите членки ще трябва да решат кое часово време желаят да запазят като постоянно — лятното или зимното, и да уведомят Европейската комисия за решението си. 

За да се осигури плавен преход, съгласно предложението на ЕК всяка държава членка ще трябва до април 2019 г. да съобщи кое часово време възнамерява да прилага като постоянно — лятното или зимното. Решенията следва да се основават на координация между държавите членки, както и на евентуални консултации и оценки на национално и европейско равнище.

Предвижда се последното задължително преминаване към лятно часово време да бъде в неделя, 31 март 2019 г. След това държавите членки, които желаят да преминат постоянно към зимно часово време, ще имат възможност за последна сезонна смяна на часовото време в неделя, 27 октомври 2019 г.

След тази дата сезонните смени на часовото време вече няма да са възможни. Посоченият график зависи от това Европейският парламент и Съветът да приемат предложението на Комисията най-късно до март 2019 г.

Разпоредби за лятно часово време има в около 60 държави в света, предимно в Северна Америка и Океания. Расте обаче броят на съседите или търговските партньори на ЕС, които решиха да не прилагат или да отменят лятното часово време: тези примери включват Исландия, Китай (1991 г.), Русия (2011 г.), Беларус (2011 г.) и от неотдавна — Турция (2016 г.).