Равнището на безработицата в страната през май 2012 г. намалява до 11% и е с 0.4 процентни пункта по-ниско от април, обяви преди дни пък Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 360 114 безработни лица. Те намаляват с 13 410 лица спрямо предходния месец. Евростат, за разлика от Агенцията по заетостта, отчита сезонните фактори и оттам се получава разликата.

Безработните през първото тримесечие на годината са 421 400, а коефициентът на безработица - 12.9 на сто, съобщи по-рано Националният статистически институт. В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните се увеличава с 4.8 на сто, а коефициентът на безработица - с 0.7 процентни пункта.

Според бизнес анкетите на НСИ през юни 8.9 на сто от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През март средната заплата е била  754 лева (по предварителни данни), което е с 4.9 на сто повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2011 г. ръстът е 9.4 на сто, по данни на НСИ.