Общинският съвет на Букурещ ще отпусне средства за реставрацията на Солаковия хан - историческа сграда, свързана с българската общност. Решението беше взето на заседание днес, съобщи Аджерпрес.

Става дума за проект, насочен към осигуряване, запазване и защита на историческия паметник на улица "Каля Мошилор"№ 134. Общата му стойност е 8,2 милиона леи, а продължителността на изпълнението се оценява на 16 месеца. (едно евро се разменя за 4,95 румънски леи).

Консервационните работи ще започнат възможно най-скоро. Солаковият хан е в списъка на историческите паметници на община Букурещ и е в напреднала степен на разпад. Строежът се счита за опасен, като се има предвид, че е в първи клас на сеизмичен риск.

Точно преди година кметът на Букурещ Никушор Дан даде уверение, че работата по обезопасяването на сградата ще започне скоро и че финансовите въпроси относно отчуждаването са решени, допърлва БТА.

Сградата е в напреднала степен на разрушаване, има голяма опасност от срутване и е оценена с първа степен на сеизмична опасност.

Солаковият хан носи името на двама предприемчиви братя Солакоглу от Свищов. През 1859 г. те построяват имота с търговска цел - фабрика за макарони, но през годините мястото се превръща в подслон за българските революционери имигранти в Румъния. Именно там, в мелницата на хана в двора, през 1868 г. Христо Ботев и Васил Левски преживяват заедно една изключително студена зима, а на първия етаж на хана, в печатницата, Любен Каравелов издава вестниците "Свобода" и "Независимост" и списание "Знание".

През Втората световна война, при американска бомбардировка над Букурещ, голяма част от сградата е унищожена. През 1948 г., когато се извършва румънската национализация, Солаковият хан става собственост на румънската държава. През годините на социализма имотът е използван за настаняване на социално слаби граждани, предимно от ромски произход и запазва този характер до края на 80-те години, когато имало опасност да бъде съборен от властите. Тогавашният български посланик, русенецът Петр Данаилов, започва да води преговори с румънските власти за неговото реставриране и превръщането му в Български културен център. Въпреки че през 1997 г. сградата е обявена за паметник на културата от местно значение, тя продължава да тъне в разруха. През 2003 г. потомците на братята Солакоглу успяват да си върнат собствеността на имота, но той е в окаяно състояние.

След като през януари 2019 г. част от фасадата и мазилка се срутва, Общината на град Букурещ сезира разследващите органи и започва наказателно досъдебно производство. През същата година Общинският съвет приема Решение 214/23.04.2019 г. за откриване на процедура по отчуждаване на сградата-исторически паметник, намираща се на адрес "Каля Мошилор" 134, сектор 2, Букурещ, с цел извършване на дейности по съхранение. Това означава Солаковият хан да премине от частна собственост в притежание на столичната община срещу сумата от около 5,6 милиона леи, за да бъде изцяло реставриран и превърнат в общинско културно пространство. Макар в общинския бюджет за 2020 г. да са одобрени средствата за обезщетение за имотите, по които тече процедура за отчуждаване, поради ограниченията и пандемичната обстановка, парите не са използвани.

През същата година, след местните избори през септември, администрацията на града е сменена. Новото управление обявява публично, че спасението на Солаковият хан е приоритет за него. Това е потвърдено с решение, прието еднодушно на 26 ноември 2021 г. от Общинския съвет на Букурещ, с което е отделена сумата от 4,5 милиона леи за експроприацията на имота.