От Western Digital съобщават, че са измислили по-рационален метод за форматиране на твърдите дискове, наречен Advanced Format. Първо Caviar Green, а след това новата технология ще бъда пренесена и в другите продукти на компанията.

При традиционния метод размера на физическия сектор е 512 байта като всеки сектор има собствен хедър Sync/Dam (lead-in) и блок за корекция на грешките ECC (Еrror Correction Code). Освен това, между всеки два сектора се губи допълнително пространство (sector gap).

При Advanced Format физическият сектора се повишава до 4 kB, а всеки сектор е разделен на 8 логически сектора, всеки от които както досега - по 512 b. Обемът на единичен ECC блокове нараства, но за сметка на това общият им брой съществено намалява.