София Телепорт, собственост на българския телеком Нетера, стана първата наземна спътникова станция в региона, която ще разпространява телевизионни сигнали на сателита Астра 2C, при 31.5 °Е. Това е най-новата спътникова позиция на Астра за Източна Европа. 

Кабелните мрежи в България и на Балканите са силно фрагментирани с множество малки оператори, които често използват за професионални цели услугите за спътниково разпространение на телевизионни програми, предназначени за крайния потребител. Това води до по-ниско качество на картината. Моментното състояние на пазара в България дава възможност на Нетера и СЕС Астра да предоставят услуги за излъчване и разпространение чрез спътник, специално предназначени за наземно кабелно разпространение.

Българският телевизионен канал ТВ 7 ще бъде първият клиент на Нетера за новата услуга за разпространение чрез сателит от София. Избирайки услугата на Нетера за излъчване на спътник, ТВ7 може да оперира независимо от всеки оператор, предлагащ кабелни услуги за домашни потребители в България.