СДВР предуреждава за кражби на коли, които за кратко са оставени на работен режим и без надзор.

От полицията посочват, че в зимните месеци са разпространени т.нар. кражби на ключ. Често това се случва когато собствениците или ползвателите на моторни превозни средства оставят автомобилите си с работещ двигател докато ги почистват от натрупан сняг или скреж, докато слизат да си купят вестник, кафе или закуска.

СДВР призовава водачите да проявяват повече внимание и в никакъв случай да не оставят без надзор колата си, когато тя е в работен режим.