Техническият университет в София открива на 20 февруари кандидатстудентската си кампания за учебната 2020/2021 година, съобщи пресцентърът на висшето училище.

От 20 февруари се приемат заявления за явяване на предварителни тестове по математика, на предварителни изпити по чужд език, по рисуване и по композиция. Заявленията се приемат в Техническия университет в София - в Учебния отдел, по интернет и в регионалните центрове и бюра за приемане на документи. Срокът за подаване на заявленията е до два дни преди датата на изпита.

Техническият университет в София е най-голямото и водещо висше учебно заведение за инженерно образование в страната и през последните години се радва на нарастващ интерес от младите хора.

Съгласно Рейтинговата система на българските университети за поредна година Техническият университет в София заема първо място в шест от най-престижните професионални направления - "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство".

Кандидат-студентите могат да избират измежду 31 бакалавърски специалности, една от които е нова - "Автомобилна електроника".

Първият предварителен тест по математика ще се състои на 28 март в Техническия университет в София, във филиала в Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет в Сливен.