Проектобюджетът на София за 2024 г. е публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Столична община. Бюджетът е в размер на 2 556 202 377 лева.

От общата сума на проектобюджета 1 114 939 780 лв. са държавно делегирани средства, обясниха от общината и допълниха, че могат да пренасочват и да решават къде да се инвестират средствата, които са за местна дейност.

От Столичната община напомниха, че в държавния бюджет са предвидени 100 млн. лв. за инвестиции в цяла София, 50 млн. от които са за проекти на районните администрации. По този начин средствата, които ще се инвестират в София през 2024 г., ще са на рекордно високи стойности, изтъкнаха от общината.

"За пръв път преди внасянето на столичния бюджет за обществено обсъждане се публикува пълната му версия, защото искаме да се проведе пълноценно дискусия с конкретика, в която всички заинтересовани страни да имат цялата информация, за да могат да предлагат съдържателни промени", заяви кметът Васил Терзиев, цитиран от Столична община и допълни, че поетият ангажимент за пълна прозрачност в управлението ще продължи да се изпълнява.

Фокус на инвестициите

Фокус на инвестициите в града ще бъдат строителството и ремонтите на детски градини и училища, доизграждане на основни пътни артерии и вътрешноквартални улици, озеленяване, проектиране и изграждане на многоетажни паркинги, обясни кметът и обърна внимание, че се дава приоритет на дейности в областта на културата и спорта. Той подчерта, че са заделени и 5,3 млн. лева за граждански бюджет, чиито приоритети ще определят софиянци.

Приоритетите в бюджета са планирани на база задълбочено проучване, направено от настоящия ръководен екип през 2023 г., за качеството на живот в София, посочиха още от Столична община.

Основни акценти в Бюджет 2024

Общо 594,676,366 лева ще бъдат за инвестиции в строителство на нови и ремонти на детски градини и училища, инфраструктура и вътрешноквартални улици и и подобряване на условията в болници и ДКЦ.

В бюджета няма да се повишават данъци, но ще се повиши събираемостта.

Ще има повече възможности за активно участие на гражданите в управлението. 5,3 млн. лв. ще разпределят гражданите на София по приоритетни за тях проекти. Ще се отделят 10% повече за по-зелена София и 50% повече за програма "Култура". Акцент в бюджета е и дигитализацията на услугите на Общината и стимулиране на иновативни проекти.

Капиталова програма

Капиталовата програма е на стойност 594,676,366 лева, от които 458,784,866 собствени средства, като целта е тя да бъде реализирана в пълнота. Към тези инвестиции се добавят финансираните от държавния бюджет 109 проекта на стойност 100 млн. лв. Средствата от европейски оперативни програми в тазгодишния бюджет са на ниски нива и възлизат на 112,434,200 лв., което е в следствие на края на програмния период. Столичната община ще развива капацитета и проектната готовност на столицата, за да може по-активно да участва в осигуряването на инвестиции за града, обясниха от общината.

Инвестициите в бюджет 2024 в София са насочени в към транспортната инфраструктура и се поставя силен фокус върху училища и детски градини и дигитализация. Фокус на пътната инфраструктурна програма са доизграждане на основни пътни артерии и навлизане в кварталите с изграждане на вътрешноквартални улици. Инвестициите в капиталовата програма са за подобряване на градската среда и условия за живот, повишаване на безопасността на движение. Осигуряване на достъпна среда и достъп до услуги. Приоритетно средствата ще бъдат вложени е подобряване на транспортната свързаност и инфраструктурата. Фокусът е свързаността на северните райони и подобряване на тротоарната инфраструктура. В публикуваната капиталова програма може да намерите пълен списък с планираните проектите за 2024 г.

Обществено обсъждане с гражданите

В следващите месеци ще се създаде специално място на сайта на общината, в което всеки ще може да види как и за какво се харчат парите на София по достъпен и разбираем начин. Процесът по публично обсъждане трябва да бъде на базата на цялата информация, за да бъде максимално полезен и ефективен за всички.

Следвайки тази линия, Столична община организира общественото обсъждане в удобен за гражданите час - 18:00 ч. на 25 януари, в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски", където да чуем и обсъдим всички идеи, които гражданите и всички заинтересовани страни имат за подобряване на бюджета.

БТА припомня, че в последния си отчет за миналата 2023 г. кметът на София Васил Терзиев написа, че до средата на януари от общината ще представят за обществено обсъждане проектобюджета за 2024 г. Той посочи, че с приемането на държавния бюджет за 2024 г. са одобрени за финансиране 109 инвестиционни проекта на обща стойност близо 100 млн. лева. От тях близо 34 млн. лв. ще бъдат инвестирани в северните райони на столицата, а работата по всички проекти трябва да приключи най-късно до края на 2026 г. Терзиев отчете още, че е намерено решение за липсващите средства за ВиК инфраструктурата на София, като е осигурено довършването на проектите и възможността да се кандидатства за нови.