Продължава предоставянето на компостери по кампанията "Компостирай вкъщи", съобщиха от Столичната община. Кампанията се провежда за четвърти път, уточни заместник-кметът Десислава Билева. Тази година се предвижда по настоящата кампания да бъдат раздадени до 2000 компостери.

Такива съоръжения днес се предоставят на жителите на район Банкя при часовниковата кула от 16 до 18 часа. На място е разположен и Екопавилион, на който служители от дирекция "Планиране и управление на дейности по отпадъци" към Общината ще предоставят информация на гражданите за правилното и екологосъобразно предаване и изхвърляне на различни потоци отпадъци.

До момента в кампания са раздадени компостери в районите "Лозенец", "Искър", "Младост", "Кремиковци", "Нови Искър" и Връбница. Предстои да бъдат раздадени в районите "Панчарево", "Овча купел", "Надежда", "Оборище", "Сердика"," "Подуяне" и "Витоша".

Инициативата цели стимулиране на разделното събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на София. Компостирането в домашни условия често се смята за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява емисиите и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.

Компостът представлява естествен произведен тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав, добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Той се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Приготвя се от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и други.