Във връзка с изпълнение на дългосрочна програма за подобряване работата на мрежата и намаляване на загубите, "Софийска вода" АД инициира и изпълнява проект за оптимизация на схемата на захранване на кварталите ж.к. Младост 2, ж.к. Младост 3 и ж.к. Младост 4. Това е пореден етап от цялостното обновяване на водопроводната мрежа в района, който дружеството стартира през 2022 г. При изпълнението на проекта се предвижда цялостната реконструкция на съществуващо ключово съоръжение, което осигурява управлението на водните количества за кварталите. То се намира на кръстовището на бул. "Александър Малинов" и ул. "Арх. Богдан Томалевски".

При този етап на проекта са предвидени ремонтни дейности за подмяната на 5 спирателни крана с диаметър от 150 мм. до 800 мм., включително монтаж на 3 автоматични въздушника. За извършването на строително-монтажните дейности ще бъде изградена временна водопроводна връзка с диаметър 300 мм., която да осигури нормалното водоснабдяване на кварталите за периода на изпълнението на проекта.

Предвидената реконструкция ще осигури по-добро управление на водоснабдителната мрежа на жилищните комплекси, в резултат на което ще постигнем по-добро ниво на предлаганата услуга и ще избегнем бъдещи колебания в налягането на водата.

Изпълнението на проекта ще наложи 3 планирани спирания на водоснабдяването. Най-значимото от тях е планирано за 13.06.2023 г. от 9:00 ч. до 23:00 ч. и ще засегне ж.к. Младост 2, ж.к. Младост 3, ж.к. Младост 4, клиентите, намиращи се на Околовръстен път, от кръговото кръстовище за ж.к. Младост 4 до шоурум "Хюндай", както и Академията на МВР.

От 16:00 часа на 13.06.2023 г. ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване чрез водоноски на следните адреси:

  1. ж.к. Младост 2 - пред търговски център "РУМ"
  2. ж.к. Младост 3 - пред сградата на СО район Младост;
  3. ж.к. Младост 4 - на кръстовището на ул. "Самара" и ул. "Филип Аврамов".

Можете да следите развитието на всички планирани теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.


Материалът е предоставен от "Софийска вода" АД.