Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети язовир "Бели Искър", за да се запознае с резултатите от водолазния оглед, който "Софийска вода" АД извършва периодично, съобщиха от Министерството на околната среда и водите /МОСВ/.

Заместник-изпълнителният директор на "Софийска вода" АД Станислав Станев е уверил министър Димитров и директора на Дирекция "Управление на водите" в МОСВ Илияна Тодорова, че при водолазния оглед е установено, че всички съоръжения в язовира са в изправност. Язовир "Бели Искър"продължава да подава необходимите водни количества за захранването на Перник.

По-късно министър Димитров и Илияна Тодорова са проверили и състоянието на язовирите "Искър" и "Панчарево". Към момента трите язовира са със степен на запълване над 80 процента от общия си обем, съответно яз. "Искър" е пълен на 83,67 на сто (548,219 млн. куб. м), "Бели Искър" - 80,69 процента (12,168 млн. куб. м), и "Панчарево" - 82,57 на сто (5,338 млн. куб. м).