Започна подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-екологични. Първите отоплителни уреди по пилотната фаза на Програма LIFE вече се монтират в районите "Нови Искър" и "Искър", съобщават от Столичната община.

Демонстративната фаза включва подмяната на отоплителните уреди на 140 домакинства.

Отоплителните уреди на твърдо битово гориво са едни от основните замърсители на въздуха през зимните месеци и с подмяната им с по-екологични ще се намалят нивата на замърсяване.

По Програма LIFE предстои да бъдат подменени отоплителните уреди на близо 5000 домакинства. В проекта са включени кварталите "Требич", "Филиповци", "Абдовица" и "Димитър Миленков" и селата Волуяк, Мрамор, Кубратово, Световрачене, Негован, Чепинци, Казичене, Бусманци и Кривина. Кандидатите за подмяна на отоплителните уреди трябва да се отопляват на дърва и/или въглища, да са заявили доброволно желание за участие, да са собственик/съсобственик на имота с жилищно предназначение, за който кандидатстват.

През тази година след информационна кампания бяха одобрени първите 140 кандидати, които са включени в демонстративната фаза. През април ще продължи набирането на кандидати до изчерпването на пълния брой до 5000 домакинства.

Столичната община изпълнява и проект за подмяна на отоплителните уреди по ОП "Околна среда 2014 - 2020 г." По програмата ще бъдат подменени отоплителните уреди на около 9 500 домакинства, като общият брой уреди, които ще бъдат доставени и монтирани обаче, ще бъде над 14 600 в това число до три климатика на домакинства, пелетни устройства за отопление и котли на газ и отделно ще бъдат доставени и 11 023 радиатора за вътрешно-сградните инсталации на домакинствата. До момента са получени заявления за включване в програмата от 5550 домакинства, 44 са отпаднали и отказали се кандидати и са одобрени 5 506. Предстои програмата да бъде отворена отново от началото на следващата година, когато ще могат да се подават заявления за участие в районните администрации по местонахождение на имота, за който се кандидатства, информират от общината.