Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира служебния министър на културата и кмета на София да организират проверка на обществената поръчка за "Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня "Овча купел" като рекреативен център с активно използване на минералната вода", съобщиха от Прокуратурата.

Във ВАП е образувана преписка въз основа на информация в медиите, в която са изложени доводи за недопустима намеса в предназначението и режима на опазването на сградата на баня "Овча Купел" като културно наследство, както и засягане на нейния статут в нарушение на Закона за културното наследство (ЗКН).

В медийните публикации са описани съмнения за нарушения при подготовката на обществената поръчка за трансформирането на баня "Овча купел" в научен център за върхови постижения.

По време на проверката Министерство на културата следва да установи допуснато ли е нарушение на ЗКН и при издадените актове, касаещи предназначението, статута и режима на опазване на сградата на баня "Овча Купел" като културно наследство.

ВАП изисква от Столична община (СО) становище относно поставените в медиите въпроси и пълна информация за дейностите, касаещи обществената поръчка. Следва да се докладват и действията, предприети от СО за законосъобразното провеждане на обществената поръчка от Регионалния исторически музей в София, целящи опазване режима на сградата като културен паметник в съответствие с изискванията на ЗКН.

Резултатите от предприетите действия, както и направените констатации следва да се изпратят до ВАП в кратък срок. Ако по време на проверките бъдат установени данни за престъпление от общ характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури и структури на МВР, за което да се информира и ВАП.

Преди няколко седмици Камарата на архитектите в България призова да се спре обществената поръчка за ремонта на минералната баня "Овча купел". От камарата предупредиха, че има риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата, защото не се предвижда конкурс за проект за адаптацията и реставрацията й. Вместо това е избран методът инженеринг, при който строителят сам поръчва проекта, по който ще работи.

Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество, посочиха от КАБ.

 Колко струва ремонта на банята?

Обществената поръчка, чийто възложител е общинския Регионален исторически музей на София, бе обявена на 28 юли и е на стойност 6.09 млн. лева без ДДС. През февруари тогавашният зам.-кмет по културата Тодор Чобанов обяви обществена поръчка за същия обект със същата задача, но за 3.55 млн. лева. Тя бе прекратена на 13 април заради разминавания с процедурата, а малко по-късно Чобанов подаде оставка, припомня "Дневник". Неговият следовник на поста Мирослав Боршош прокара на 10 юни през Столичния общински съвет доклад, в който стойността на реставрацията и адаптацията на банята е 7.6 млн. лева - 4.46 млн. лева да плати общината, а останалите 3.3 млн. лева - по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (НОИР). Ако ремонтът на банята не приключи до 31 декември 2023 г., парите по европейската програма ще се изгубят, бе посочено тогава.

Какво предвижда проекта за ремонта?

Обществената поръчка предвижда обособяване на две зони в минерална баня "Овча купел" - зона "Рекреация" за използване на минералната вода, разположена в сутерена и на партерния етаж, и зона "Наука" - Център за върхови постижения, заемаща първия и подпокривния етаж, както и част от сутерена и от партера. КАБ счита предмета на поръчката за незаконосъобразен предвид предназначението на сградата - "за баня", и статута й на архитектурно-строителен паметник на културата. Създаването на инвестиционни проекти и извършването на строително-ремонтни дейности, които не са в съответствие с предназначението на сградата, е недопустимо според Закона за устройство на територията (ЗУТ), предупреждават от КАБ.

Хем има готов идеен проект, хем се отделят средства за нов

В поръчката е включено и изработване на "идеен проект", за което са отделени 233 000 лева. В същото време в документацията на поръчката е приложен готов идеен проект, с който участниците трябва да се съобразят при подготовката на офертите си. Това поражда сериозно съмнение, че възложителят е изяснил конкретните си потребности и е съобразил ефективното разходване на публичните средства, посочиха още от КАБ.