В момента в Столичния общински съвет има внесени няколко предложения за промени на новоприетата наредба за пътуване в обществения градски транспорт в София, която предизвика вълна от недоволство в началото на годината. Една от основните промени е връщането на картите за една линия.

Но междувременно общински съветници от Демократична България и независимият Борис Бонев внасят промени, свързани със семейните пакети. Всъщност наредбата по никакъв начин не стимулираше използването на семейни пакети, новата още повече задълбочи проблема и вместо да стимулира семействата ги отказва от използването на градския транспорт. Защо ли?

Към настоящия момент има възможност при покупка на месечна карта от родител от 50 лева, той да закупи ученическа месечна карта за своето дете за 10 лева вместо за 20 лева. Комбинация е невъзможна ако родителят иска да закупи годишна карта за всички линии, той няма право да закупи годишна карта на ученик или студен за 10 лева, защото тогава семейният пакет не важи и трябва да я закупи за 20 лева. Отделно не е възможна комбинация родител и студент.

Според последните статистически данни на директора на Столичния градски транспорт Димитър Дилчев новата тарифа значително е увеличила продажбите на годишни карти и на годишни карти на разсрочено плащане.

Това за нас е още един мотив да предложим добавянето на семейни годишни пакети в тарифата, които имат за цел да стимулират привличането на цели семейства към обществения транспорт като се възползват от преференциални условия, коментират вносителите.

Предлагат семеен пакет за родител и дете от 480 лева

Ако един родител и едно дете в семейството ползват семейния пакет, цената на таксата ще е 480 лева, предлагат общинските съветници. Намалението е половин вноска, защото се взема предвид пълна такса за цяла година на родителя и по 10 лева на дете на месец. Таксата може да се плати на три вносни като първата е 180 лева, втората е 160, третата е 140 лева.

Един родител с две деца ще плаща 580 лева като отстъпката е една безплатна месечна вноса е една седмица или 10,75 месечни карти за ученика или студента. При родител с три деца годишната карта е 680 лева като напрактика последния месец и половина се пътува безплатно. Това е отстъпката от стандартната тарифа за използването на семейния пакет.

Ако пък и двамата родители пътуват с градския транспорт, включително с дете ученик или студент таксата на семейството ще бъде 840 лева като ще може да се плаща на три вноски като първата е 330 лева, втората е 280 лева и третата е 230 лева. Реално отстъпката е един безплатен месец за ученика или студента.

За двама родители и двама ученика предлагат годишната карта семеен пакет да бъде 940 лева, за а за двама родители с повече деца 1040 лева като почти отстъпката е почти два безплатни месеца.

Може да видите предложението на страницата на Столична община, за което ще може да внесете предложения или да коментирате до 20 февруари ТУК.

За семеен пакет няма да се изисква брак между родителите. За семеен пакет ще се допускат и ученици/студенти, които са дете на поне единия родител.

В момента родител има опция да вземе само карта за всички линии и тогава трябва да плати 720 лева и 10 лева за своето дете ученик.

Уловката може да е в детайлите, картите трябва да са с еднакъв срок на валидност

Уловката обаче е в детайлите, защото става много по-сложно ако картите са закупени по различно време и искате да ги уеднаквите, за да ползвате семейния пакет. Например при нееднаква крайна дата на валидност на годишните карти на родителите с цел уеднаквяване на крайните дати, родителят, чиято карта изтича по-рано доплаща по един лев на ден за всеки следващ ден до срока на валидност на картата на другия родител независимо как са платени или как ще се заплатят картите (изцяло или разсрочено). Все по-странна става логиката ако трябва да се уеднаквяват карти на двама родители с тази на ученик и студент, за да ползват семейния пакет. Не става ясно защо трябва да трансформират пакет при положение, че може всеки да влезе в групата на семейния пакет със своя собствена дата на валидност на картата, единствено трябва да се докаже семейната връзка. Ще потърсим аргументи за тези толкова детайлни предложения към семейните пакети.

Всички внесени предложения за промени в новата наредба за пътуване в обществения градски транспорт ще бъдат разгледани след 20 февруари, когато приключват обществените консултации и обсъждания по тях. Плановете на Столичния общински съвет са новите на новите промени да бъдат окончателно приети до април.