Отново стойности на замърсяването над допустимото на въздуха са отчетени в София. По официални данни на Столичната община през изминалата вечер всички станции, с изключение на тази на Копитото, са отчели превишение на референтните граници за съдържание на фини прахови частици във въздуха.

В петък станцията в "Хиподрума" е отчела средно 150 микрограма на кубичен метър финните прахови частици, при норма - 50, съобщават регионалните институции. Тази сутрин пък нивото е било малко над 50.

Замърсяването не е достатъчно за въвеждане на зелен билет, но в сила днес ще са други мерки, като проверки по строежите и на други промишлени и битови източници на замърсяване.

Според данните на Европейския индекс за качеството на въздуха, освен в София, опасни превишавания на фините прахови частици има още в Пловдив, Велико Търново, Русе и Перник.