250 варела с химични вещества са били изхвърлени нерегламентирано в столичните райони "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", съобщават от РИОСВ - София. Оттам съвместно със служители на 08 Районно управление СДВР, Столична община, Столичен инспекторат, Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и представители на районните администрации са извършили проверки на място.

При посещенията е констатирано наличието на изхвърлени варели, някои от които с нарушена цялост и неясно съдържание, в различни имоти. Част от варелите са с етикети, сигнализиращи за химични вещества, опасни за човека и околната среда.

Някои от тях са с нарушен етикет, в нечетливо състояние или изобщо липсва такъв. С цел установяване на съдържанието на варелите, както и съответствието с поставените на част от тях етикети, от Столичната дирекция на вътрешните работи са взети проби за анализ.

В рамките на проверката, разположени на четири различни места в район "Искър", са открити 125 варела с химикали. В район "Панчарево" са установени 42 варела в два имота, а в район "Кремиковци" - 83 нерегламентирано изхвърлени варела.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

От РИОСВ - София са дадени предписания на районните администрации с конкретен срок на изпълнение да се предприемат мерки по обезопасяване и почистване на засегнатите места. Замърсените терени са оградени с обезопасителни ленти. В резултат на дадените предписания е предприето извозване на 95 от варелите на площадка, отговаряща на изискванията за съхранение.

Продължава премахването на останалите варели, на местата, където са установени разливи ще бъдат взети почвени проби от служители на Изпълнителната агенция по околна среда. РИОСВ - София ще извърши последващ контрол. В случай че при проверките е констатирано неизпълнение на дадените предписания, на районните администрации ще бъдат наложени санкции.

Продължават действията за установяване на фактите и обстоятелствата, свързани с изхвърлените варели.

Междувременно от прокуратурата съобщиха, че 63-годишен мъж, съхранявал по нерегламентиран начин отпадъци и замърсил почвата и въздуха в землището на село Бусманци, е привлечен към наказателна отговорност.

От неустановена до момента дата до 14.09.2022 г. на площадка в промишлената зона на с. гара Яна, обвиняемият В.П. е управлявал около 200 варела с отпадъци в разрез със установените в Закона за управление на отпадъци правила, като с това е причинил не маловажни вреди на околната среда.

От неустановена дата до 14.09.2022 г. в землището на с. Бусманци в кв. "Димитър Миленков" и местността "Крива ливада", обвиняемият е допуснал да се замърсят почвата и въздуха на посочените места и с това ги е направил опасни за хора, животни и растения, както и негодни за битови цели.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на наблюдаващ прокурор В.П. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за разглеждане на дело за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.