Служителите и работниците в Областна администрация на област София изразяват своето недоволство от "обидното увеличение на основните месечни заплати", приети на 3 април от правителството, предаде БНР. Техните очаквания са заплатите им да отговарят на средната работна заплата за столицата, която по даннни на Националния статистически институт е 2999 лв.

Съгласно решения на Общото събрание на работниците и служителите, проведено на 4 април и на основание Закона за уреждане на колективните трудови спорове, на 5 април са изпратени искания до работодателя - областния управител на област София, както и до Министерски съвет, тъй като областните администрации са второстепенен разпоредител с бюджетни средства към МС.

Преговорите ще бъда водени максимален срок от 14 дни, считано от получаване на исканията, съобщават от областната администрация в съобщение до медиите.

Те предупреждават, че ако не се стигне до общо решение в близките две седмици, ще се пристъпи към безсрочна ефективна стачка. Тя ще се състои в преминаване на работа от 9 до 11 ч., а в останалото време ще се спира работа изцяло. То ще се отнася до обслужване на граждани, регистриране на преписки и документи, процесуалното представителство по делата, възложени на Областния управител на област София като пълномощник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и тези, по които той или администрацията е страна, и организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България.

Стачните действия ще започнат веднага след изтичане на изискуемия 7-дневен срок от уведомлението.