Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС) отхвърли предложението на кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев за провеждане на местен референдум в района, съобщиха от СОС. 

Кметът предлагаше жителите да отговорят на два въпроса: "Да се спре ли застрояването на зелените площи - паркове, градини, улично озеленяване и зелени площи за ограничено обществено ползване и на площите между сградите при комплексно застрояване паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра на територията на Столична община, район "Изгрев", за срок от 10 години? Да се въведе ли зона за платено паркиране на територията на Столична община, район "Изгрев"?"

Според комисията режимът на застрояване е регулиран от Закона за устройство на територията и подробните устройствени планове, с които застрояването на зелени площи, паркове и градини е забранено и единственият ефект от налагането на мораториум за 10 години би бил невъзможност общината да изгражда подземни паркинги или алейна мрежа на тези територии.

Според общинските съветници от ГЕРБ с приетите миналата седмица от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията се затварят много от законовите възможности за прекомерно застрояване, извън заложените в подробните устройствени планове параметри, което според тях е трайно решение за подобряването на средата в целия град.

По отношение на въвеждането на зона за платено паркиране, според част от общинските съветници е неадекватно да се зададе въпроса с възможни отговори "Да" или "Не". За вземането на подобно решение според тях е необходимо да се изработят конкретни предложения за всеки отделен квартал или част от квартал, включващи анализ на проблема, схема с брой паркоместа, а при необходимост и нова организация на движението. Затова по-ефективния начин за консултиране с гражданите били обществените обсъждания.

"Въвеждането на зони за платено паркиране е важен инструмент за регулиране на паркирането в града. Този инструмент трябва да се прилага внимателно и експертно и използването му популистки от районния кмет показва само липсата му на управленски капацитет", се мотивираха съветниците от ГЕРБ-СДС.

По време на заседанието бяха припомнени дебатите, провели се в район "Триадица", където имаше предложение за въвеждане на "зелена зона" в кварталите "Иван Вазов" и "Стрелбище". След поредица обсъждания живеещите в "Стрелбище" се обявиха против въвеждане на зона там, но жителите на "Иван Вазов" я поискаха и тя беше гласувана от Столичния общински съвет. При едно евентуално отхвърляне на референдум, тя не би могла да бъде въведена дори и там, където има нужда от нея и живеещите са я поискали.

Противоречие с нормативната уредба е и, че районният кмет не е представил оценка за необходимите финансови ресурси за провеждането на референдума, както и оценка на въздействието от прилагането на предложеното решение.