81,161 млн. лв. местни данъци и такси са внесли столичани в бюджета на София от началото на януари до средата на февруари. За същия период на миналата година приходите от налози за недвижими имоти и МПС са били 74, 478 млн. лв., уточниха от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

До 30 април собствениците на недвижими имоти и моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци с 5% отстъпка, ако цялата сума се внесе наведнъж. До края на април е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци.

Ако плащате местните налози на части, сроковете за това са:

- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни - първа вноска и 31 октомври - втора вноска.

- Такса битови отпадъци - четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

Гражданите могат да плащат бързо и лесно през интернет страницата на Столичната община. Освен с ПИН-код, издаден от общината, или ПИК, издаден от НАП, физическите лица могат да влизат в системата и с електронен подпис. Друга възможност е да заплатят своите данъци по банков път, чрез финансови посредници ли на едно от 22-те данъчни отдела на Столичната община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице.

Печатането на данъчните съобщения за София вече започна и разпращането им до собствениците на недвижими имоти в столицата ще стане в края на този месец. По същото време ще бъдат изпратени и електронните писма до 25 455 софиянци, които предпочитат да получават съобщенията по имейла, вместо в пощенската кутия на блока си.

В съобщенията е изчислен размерът на данък сгради и такса смет, които собственикът дължи за имотите си на територията на Столична община. На отделен ред е информацията за наличие на стари задължения, ако има такива. По закон, при плащане на местни данъци и такси, постъпилите средства покриват задълженията по реда на тяхното възникване. Така че, ако имате забравен данък за минали години, при плащане сега ще се погасят първо старите дългове, а не този за 2024 г.