За перида от 10 октомври до 4 ноември инспекторите извършиха 11 177 проверки на търговски обекти за спазване на мерките срещу разпространение на Covid -19, а именно носене на лични предпазни средства, спазване на дистанция и извършване на дезинфекция по график.

До настоящия момент са съставени 9 акта за устанвени нарушения, а имнено за неносене на лични предпазни средства в търговски обекти, направени от клиенти на заведенията. Глобата за неспазване на тази Covid мярка е 300 лева.

При направените 798 провреки на 4 ноември на са констатирани нарушения. Най-голям дял от инспекциите са извършени в район "Студентски". Тенденцията е за спазване на мерките, както от гражданите, така и от собствениците на търговските обекти. При контрола се включват и екипи на Общинска полиция.