Първото класиране за детски ясли, градини и първи клас се мести на друга дата заради непопълнени данни в системата, съобщиха от Столична община. Системата ще бъде отворена за родителите от днес, 13 май, до 18 ч. в събота, 15 май, за да се нанесат нужните корекции.

При проверка на заявените от родителите критерии за класиране в детска ясла, детска градина и подготвителни групи в училищата, експерти от дирекции "Информационни технологии" и "Образование" са установили, че в част от профилите липсва заявен или потвърден адрес, който да се ползва за класирането.

Критерият "уседналост" беше въведен за пръв път с решение на Столичен общински съвет през тази година и всеки родител има право да заяви както своите настоящ и постоянен адрес, така и този на детето, примонтят от СО. След това той има възможност да избере този адрес, който носи най-голям брой точки за конкретната детска градина или ясла, за която кандидатства.

Липсата на този критерий при част от децата би довел до непълен общ брой точки за класиране. С цел всяко дете да получи коректния брой точки по всички общи критерии, родителите имат възможност да прегледат профила и при нужда да допълнят липсващото заявяване на адрес.

В помощ на родителите е разработен маркер в профила на детето, описващ липсващите критерии за повече яснота. Той ще се появява под името на детето само в случаи на липсващ Общ критерий.

От Столична община се обръщат с молба към всички родители, които са подали кандидатури за прием в детска градина, ясла или подготвителна група в училище, да направят преглед на профила до 18 ч. на 15 май. В случай, че детето посещава детска градина или ясла, този преглед на профила не е необходим.

При въпроси всеки родител може да се свърже с експерти от дирекция "Образование" на телефони 02 9433183, 02 8468458, 02 9810744, които ще бъдат на разположение от 9 до 17.30 ч. всеки ден, включително и в събота, 15 май.

Класирането ще се проведе на 17 май от 17 ч. под граждански контрол.