Открива се системата за кандидатстване в ясли, детски градини и подготвителни групи. 

Днес се обявят свободните места за деца, родени през 2021, 2022 и 2023 г., и за прием в подготвителните групи за родени през 2018 и 2019 г.

Първото класиране с прием от септември 2024 г. ще се извърши на 10 май т.г.

В 170 ОДЗ "Пчелица" в район "Надежда" има 27 нови свободни места за деца. 22 от местата са за набор 2023, съобщи пред БНР-Радио София директорът Венета Ковачка.

В детското заведение функционират 7 градински групи и 1 яслена група.

Тя припомни, че в началото за детето е изключително трудно - това е нормално, но до месец повечето деца се адаптират.

Детската градина има съществен принос за социализиране да детето и за подготовка за следващата им роля и място - училището.

Вижте график на дейностите по кандидатстване, класиране и записване в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столичната община за учебната 2024/2025 година.