Столичната община уведомява всички заинтересованите граждани, че е възобновен приемът на формуляри за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с нови екологични алтернативи по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи", финансиран по ОП "Околна среда 2014 Ц 2020 г.", чрез Кохезионния фонд на ЕС и от националния бюджет. Това съобщават от пресцентъра на общината.

Всички домакинства, които се отопляват на дърва и въглища и са собственици на имотите, могат да кандидатстват за напълно безплатна подмяна на отоплителните уреди като възможностите са: до три броя климатици, топловъздушни пелетни камини, камини на пелети с водна риза или пелетни котли, както и котли на газ или до три броя газови конвектори. Уредите са с различни мощности според обема и кубатурата, която ще се отоплява в жилището. За домакинствата избрали да получат нови котли на пелети или газ, както и камини на пелети с водна риза са предвидени и до три броя радиатора с различни размери. За тези, които желаят да възстановят връзката си към "Топлофикация София" или да се свържат към централно отопление се предоставят до три броя радиатора на имот.

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация по местонахождение на имота. Втората покана за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. При наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите.

Документи за кандидатстване, условията за участие, допустимите алтернативи за отопление са налични на страницата на Столичната община на адрес в интернет https://www.sofia.bg/web/guest/opos, както и на място във всяка районна администрация. За улеснение на гражданите е разработен и електронен калкулатор, за да изчислят какъв е най-подходящият отоплителен уред за нуждите на домакинството.