Кампания за безплатна подмяна на стари печки на твърдо гориво от домакинствата започва София и още пет общини в страната. Тя е в изпълнение на проекта "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма "Лайф+" на Европейската комисия.

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова отбеляза, че за първи път общо шест общини са кандидатствали по една от големите програми на ЕС - "Лайф+" и са успeли да защитят проект. Освен София в кампанията участват Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.

Близо една трета от населението на страната живее в тези шест града, каза кметът на Велико Тръново Даниел Панов.

Проектът е на стойност около 16 600 000 евро, като 60 процента са безвъзмездното европейско финансиране, а останалите са собствено съфинансиране на общините, отбеляза Фандъкова.

За Столична община /СО/ са отпуснати 6 850 000 евро, а от тях безвъзмезднотото финансиране от ЕС е 3,5 млн. евро.

В София около 55 000 домакинства се отопляват на твърдо битово гориво, напомни Фандъкова. По този проект ще бъдат подменени отоплителните уреди на около 5000 домакинства. Освен това по него ще бъдат изградени две нови стационарни станции за замерване на атмосферния въздух в столицата, които ще станат част от мониторинговата система на града. Ще бъдат направени анализ на програмата на СО за чистота на въздуха, както и анализ на съществуващата нормативна уредба за енергийни помощи. Ще бъде подобрен моделът за ранно предупрежедние за замърсяване. Фандъкова посочи, че останалите общини ще направят подобни модели за ранно оповестяване за замърсяване на въздуха.

Освен по програма "Лайф" София кандидатства и по програма ОПОС за подмяна на отоплителните системи на още 15 000 домакниства, каза Йорданка Фандъкова. По думите й за три години ще се подменят отоплителните уреди на 20 000 домакинства в столицата.

От утре столичаните, желаещите да подменят печките си на твърдо гориво, ще могат да подават заявления в районните администрации на София. Те трябва да отбележат и с какво искат да бъде заменен уредът им, каза заместник-кметът Йоана Христова. Засега няма да има социални критерии, но има изискване жилището да е законно построено, посочи тя и допълни, че тепърва в зависимост от броя на кандидатите ще бъдат въведени критерии при подбора.