Новата Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 - 2026 г. ще бъде разгледана на сесията на Столичния общински съвет /СОС/, която ще се състои на 22 април.

Програмата предвижда над 100 мерки, насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух, съгласно националното законодателство, посочва Десислава Билева, зам.- кмет по екология, вносител на доклада.

Една от новите мерки заложени в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух е въвеждане на зона с ниски емисии от транспорта, която предвижда недопускане в централните градски части на транзитното преминаване на автомобили с нисък екологичен клас в дни с по-големи превишения на нормите. До момента голяма част от инфраструктурата е изградена - монтирани са камери, както и софтуерната им обезпеченост. Необходимо условие за въвеждане на зоната е поставяне на стикер на автомобилите, в който се отбелязва и екологичния им клас. Новите стикери ще бъдат поставени при годишните технически прегледи от лятото на тази година.

Работата за подобряване качеството на въздуха и чистотата в града е стратегически приоритет, поставен от кмета на София Йорданка Фандъкова. Затова основните мерки в програмата са насочени към подобряване на качеството на въздуха и намаляване на основните източници на замърсяването му, посочи Билева.

През последните години Столичната община успява да постигне и запази положителната тенденция за намаляване на средногодишната концентрация на ФПЧ10. През 2020 г. за всичките шест автоматични станции на територията на Столичната община е постигнато съответствие със средногодишната норма (40 хg/m3) за фини прахови частици.

Столична община закупи и въведе в експлоатация собствена мобилна станция за измерване на въздуха. През тази година започна и реалното изпълнение на проектите за безплатна подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. "Усилено работим и по проекта за подмяна на отоплителните уреди с нови и екологосъобразни отоплителни устройства. Към момента са подписани договори с одобрените 5506 кандидати, но успоредно с това от месец януари продължаваме да приемаме нови заявления и към момента имаме над 500.", посочва Билева, цитирана от пресцентъра на Столичната община.