Най-малкото количество депонирани отпадъци в Регионалното депо в Русе за последните 14 години отчитат от общината през миналата година. Депонираните отпадъци през 2020 г. са били със 7000 тона по-малко в сравнение с предходната година, съобщиха от кметството в крайдунавския град.

"С 16 000 тона нараства количеството на постъпилите за отсортиране битови отпадъци от община Русе през последната година. Повече са и тези, предадени за рециклиране, като най-голям от тях е делът на хартиените и картонените опаковки. За това спомага и въведеното през миналата година ново работно време на Инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан, което позволява по-голямо количество да постъпва в нея от организираното сметосъбиране", обясняват от кметството в Русе.

Стремежът на общината е след сключването на новия договор за предварително третиране на битовите отпадъци да се увеличат отсортираните и поетапно да намалеят депонираните такива, както и да бъдат постигнати целите съгласно Закона за управление на отпадъците.

От местната управа информират, че продължават и дейностите по почистване на незаконни сметища на общински терени. Предприятието "Паркстрой" за година е изнесло 1960 тона отпадъци от 51 места, което струва 250 000 лева. За да се ограничат порочните практики, кметството постави и видеонаблюдение на проблемните участъци за установяване на нарушителите.