Във връзка с отбелязване на 70-годишнината от обявяване на "Сребърна" за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на UNESCO Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе обяви два национални конкурса. Те са за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк "Сребърна". Това съобщават от РИОСОВ Русе.

В конкурсите могат да участват ученици от гимназиален курс на обучение, студенти и художници. Графичният знак (лого), който бъде одобрен, ще бъде използван в официални документи, интернет страниците на РИОСВ-Русе и ПР "Сребърна", бланки, печатни материали, информационни носители и сувенири.

Представените проекти трябва да са изготвени само за целите на този конкурс и да не са придобили публичност и разпознаваемост във връзка с друга институция, продукт или услуга. Предложенията за рекламен слоган трябва да са лесни за произнасяне и запаметяване. Текстът трябва да е кратък, като в него да фигурира задължително Биосферен парк "Сребърна". Крайният срок за предаване на творбите е 16 септември. Резултатите ще бъдат обявени на 20 септември - "рождения ден" на защитената територия. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални награди.

РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите като им отправя покана да почерпят вдъхновение от уникалната природа на "Сребърна".

Условията на конкурсите са публикувани на интернет старницата на екоинспекцията: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.