В Русе ще бъде изградена инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, съобщиха от общинската администрация. Договорът за изграждане на съоръжението беше подписан днес в Министерството на околната среда и водите от кмета на Община Русе Пламен Стоилов и министъра на околната среда и водите Нено Димов, съобщават от министерството.

Проектът е на стойност близо 35 млн. лв. 25 милиона лева са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национални средства. Остатъкът от 8,85 млн. лв. е собствено участие на общините, участващи в Регионалното сдружение за управление на отпадъците. В него, освен Русе, влизат още общините Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово.

Проектът ще осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с до 52% до 2023 г. В резултат, като краен продукт ще се получава биогаз, от който чрез комбиниран способ ще се произвеждат електроенергия и топлоенергия, както и компост, годен за стопански нужди.

В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на биоразградимите отпадъци като контейнери и съдове за разделно събиране и мобилно оборудване както за всичките общини, така и за работата на самата инсталация.