Административният съд в Русе обяви нищожността на текстове от общинска наредба в крайдунавския град, която регламентира обществения ред при ползване на превозни средства на територията на общината, съобщиха от съда в Русе.

Делото бе образувано през юни тази година по жалба на адвокат Андрей Желязков, който оспори норми от наредбата, регламентиращи налагането на глоби до 50 лева от длъжностни лица - актосъставители, назначени от кмета на общината или от директора на областната дирекция на МВР в Русе.

Желязков коментира тогава, че причините за жалбата са няколко.

"Текстовете са незаконосъобразни. Те са преписани дословно от наредбата на Столична община. След като Върховният административен съд се произнесе и отмени тези текстове от наредбата в София, тепърва в община Русе беше внесена тази наредба за гласуване. Тук говорим за качество на извършване на работата", обясни Желязков пред БТА.

По думите му гласуваните от Общинския съвет в Русе разпоредби предубеждават отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен.

Желязков обясни, че тези нарушения са регулирани по Закона за движение по пътищата и за тях могат да се налагат фишове. Не е нужно да се регулират и от общинската наредба.

Според съда Общинският съвет няма нормотворческа компетентност да регламентира налагането на такъв вид наказания, чийто санкции са установени в закон или указ. Наредбата противоречи и на чл. 22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като допуска актосъставители да бъдат длъжностни лица, чийто кръг не е нормативно ограничен, а се определят от конкретни контролни органи чрез посочени от тях лица.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.