След продължили близо два часа дебати по предложението на кмета на община Русе Пенчо Милков за осъвременяваме на размера на данъка върху недвижимите имоти, общинските съветници приеха увеличението. С това размерът на налога се вдига от 2 на 3 промила, а данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин - от 2,2 % на 2,7 %. Решението бе прието с 35 гласа "за", "против" бяха 11 , а четирима гласуваха "въздържал се", пише БТА.

В началото на заседанието кметът изложи аргументите си в полза на повишаване на данък сгради. Като основен мотив той посочи факта, че приходите на всяка община идват от местни данъци, които се базират на утвърдените от държавата данъчни оценки, която не са променяни от 2008 г. Той подчерта, че трайно нарастващите разходи се обезпечават с трайно нарастващи приходи, каквито са имуществените данъци и такса битови отпадъци. По думите му изчисленията сочат, че само за последната година всички разходи са скочили с над 14 %. "Общината може да реагира на променящите се обществени отношения и процеси един път годишно и не можем по време на самата календарна година да правим никакви промени", заяви кметът и подчерта, че за разлика от приходите, разходите се определят на пазарна основа, и те се решават от местните общински съвети.

Милков припомни, че жители на общината, които ползват само едно основно жилище, могат да ползват облекчение на данъците с 50 %, а ако собственикът е с трайно намалена работоспособност - със 75 процента. Той добави, че вече е внесено за обществено обсъждане предложение за допълнение в Наредба 16, свързано с облекчение за всяко семейство с дете, което спортува или е с изявени заложби и таланти в областта на изкуствата. След подаване на декларация те ще могат да бъдат освободени от заплащане на част от таксата за битови отпадъци.

Предложението за повишаване на данъците не срещна одобрение от общинските съветници на ППДБ и "Възраждане", които заявиха, че ще гласуват против. От ВМРО подкрепиха предложението, като подчертаха, че основна вина за ситуацията има настоящото управление на държавата, която наскоро за пореден път отказа да промени данъчните оценки. Според Искрен Веселинов, ако това се беше случило, е нямало да има нужда да се вдигат промилите, на база на които се изчисляват данъците. Той заяви, че правителството не оставя на общините друг избор, освен да пристъпят към тяхното повишаване. От ГЕРБ и СДС изказаха своите забележки към предложението, като Елеонора Николова предложи в края на следващата година Общината да даде отчет за използваните допълнително събрани приходи. Тя също заяви, че държавата е поставила местните администрации в положение, при които те са принудени да пристъпят към повишаване на налозите.

По време на дебатите кметът Пенчо Милков оттегли предложението си за премахване на отстъпката от 5% за плащане на такса битови отпадъци до 30 април.

На заседанието беше подкрепено и предложението за ново зониране на територията на община Русе. То бе прието с 42 гласа "за", 6 "против" и 2 "въздържал се".

По думите на кмета Милков новите зони не са променяни от 1998 г., като към настоящия момент те не отговарят на настоящите реалности по отношение на предлаганите от Общината услуги. Като основен мотив в предложението е изведен фактът, че при жилищните имоти се откриват различия между реалната продажна стойност и данъчната оценка на имотите, при които пазарните цени са от 4 до 6 пъти по-високи от данъчната основа за облагане с данък.

 Новите зони ще изглеждат по следния начин:

Зона I, заключваща се между следните улици и булеварди:

Бул. "България", бул. "Липник", ул. "Иван Ведър", ул. "Потсдам", ул. "Тулча", ул. "Цветница", бул. "Тутракан", Младежки парк, ул. "Братя Обретенови", ул. "Придунавски булевард", ул. "Пристанищна", ул. "Струма", ул. "Стефан Стамболов", вкл. "Охлюва".

Зона II: ЖК "Дружба 1", ЖК "Дружба 3", ЖК "Веждата", ЖК "Чародейка" Север, ЖК "Чародейка" Юг.

Зона III: ЖК "Дружба 2" /Селеметя/, ЖК "Нова махала", ЖК "Тракция",

Зона IV: ИПЗ /Източна промишлена зона/и ЗПЗ /Западна промишлена зона/.

Зона V: имотите в местностите Кръста/Христо Македонски, Под левента, Гълъбец, Караач, Папаз дере, Камусчията, Сръбчето, Слатина, включени в строителните граници по ОУП, кв. "Средна кула", кв. "Долапите", кв. ДЗС и кв. "Образцов чифлик".

С приетия ОУП на Община Русе част от местностите на крайградските територии се включват в строителните граници на гр. Русе, а именно:

Местност Кръста цялата /бивша Христо Македонски/;

Част от местност Под Левента / от бул. "Гоце Делчев" до строителните граници/;

Част от местност Под Ормана / от пътя за с. Николово до строителните граници/;

Част от местност Караач / от бул. "Гоце Делчев" до строителните граници/

Част от местност Папаз дере / от бул. "Гоце Делчев" до строителните граници/;

Част от местност Камусчията / от бул. "Гоце Делчев" до строителните граници/;

По пътя за гр. Силистра местност Сръбчето.

Тези нови територии, приобщени към строителните граници на гр. Русе, се зонират в най-ниската V зона при определяне на тяхната данъчна оценка.

Всички останали земеделски територии извън строителните граници на гр. Русе, за които е проведена процедура по промяна предназначението им в урбанизирани територии, също се включват в зона V. Същите не се използват като земеделски земи, а са застроени с постройки с жилищно, производствено и друго предназначение.