До края на годината Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще извърши множество комплексни проверки в Разград, чрез Регионалната инспекция по околната среда и води (РИОСВ) - Русе и Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР), съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

Целта е да се проследят всички компоненти и фактори на околната среда и човешката дейност в града, които носят риск или са изложени на риск от замърсяване. Ще се проверяват река Бели Лом, въздухът, както и пречиствателните съоръжения на предприятия в града и заустяванията в реката. Комплексните действия са в резултат на поетия от министерството ангажимент пред гражданите на Разград и местната власт във връзка с изострения проблем с неприятните миризми в града през юли и август, отбелязват от МОСВ.

"През изминалите дни няма сигнали за замърсяване както на реката, така и на въздуха", каза директорът на РИОСВ-Русе инженер Цонка Христова. Тя отбеляза, че постоянният контрол на потенциалните замърсители на река Бели Лом и дадените предписания на пречиствателните станции дават положителен резултат.

За периода от 6 юли до 31 август са извършени над 35 проверки от агенциите на Министерството на околната среда и водите, от които 12 са планови, а 22 извънредни с 9 пробонабирания, съобщават от МОСВ.

При проверка на 21 август беше извършено пробовземане от три точки в река Бели Лом за изследване на 12 физико-химични показателя, информират от ведомството. Резултатите от анализа са получени на 31 август и към момента се обработват и анализират.

Последвали са нови извънредни пробонабирания на 24 август за изследване качеството на водите от заустванията на "АДМ Разград" ЕАД, "Биовет" АД - клон Разград и Градската пречиствателна станция за отпадни води. Ден по-късно е направена повторна проверка на участъка от река Бели Лом в землищата на Разград, село Гецово и село Дряновец.

В хода на проверката бяха взети общо шест броя водни проби от река Бели Лом за анализа на 31 показателя, в т.ч. физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества, съобщават още от МОСВ. Оттам допълват, че на 30 август са взети проби от речен седимент в шест точки от река Бели Лом, като е възложено изследване на 13 броя показатели във всяка от пробите.

След получаване на всички резултати Басейнова дирекция "Дунавски район" ще извърши обстоен анализ за установяване на източник и характер на замърсяване на реката.

От началото на 2023 г. са извършени три измервания на качеството на атмосферния въздух, две от тях по график, а едно е извънредно, припомнят още от ведомството. 

Продължава проучването на предприятия, потенциални причинители на установени оцветявания на водите и причинители на замърсяване на Бели Лом, както и възможни стари натрупвания на химични вещества в реката, или близо до нея, които при подходящи климатични условия дават реакция и я замърсяват и оцветяват, информират от МОСВ. Наблюдава се и работата на градската пречиствателна станция. Предстои и проверка дали производствата в село с. Гецово замърсяват р. Бели Лом.

Заради неприятните миризми, които притесняват жителите на Разград от години, особено през летните месеци, през август бяха организирани няколко протеста, припомня БТА. На 25 август при поредната акция протестиращите подчертаха, че търпението им се е изчерпало и поискаха незабавна реакция от държавата и общината.