Детски празник по случай Международния ден на толерантността организира на 16 ноември в Русе Сдружение "Българо-румънски трансграничен институт по медиация".

Творчество на възпитаници на няколко детски градини, партньори на неправителствената организация, ще бъде представено сутринта от 10 часа в Пленарната зала на Община Русе, под мотото "Децата на Русе пеят и танцуват".

Инициативата става възможна по проект по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Детски празник, посветен на толерантността, ще бъде проведен от сдружението и в Община Ветово, на 21 ноември.