Изграденият миналата година общински буферен паркинг за тежкотоварни автомобили край Дунав мост да бъде отдаден под наем. Това предлага в докладна записка да Общинския съвет зам.-кметът на Русе Енчо Енчев. Мотивите му са, че дейността по експлоатиране и управление на изграденото съоръжение е специфична икономическа дейност, която трудно би могла да се администрира като услуга, предлагана от общинската администрация, съобщава tvn.bg.

"За управлението на съоръжението са необходими множество технически и човешки ресурси, свързани с обслужване на потенциалните потребители, поддръжка на съоръжението и неговата охрана, както и създаване на организация за изпълнение на дейността, която е несвойствена за администрацията. В допълнение следва да се посочи, че видът на съоръжението и всички обективни обстоятелства, свързани с необходимостта от продължителен престой на тежкотоварните автомобили преди преминаването им към ГКПП "Дунав мост" - Русе, предпоставят невъзможността съоръжението да се използва за кратковременно паркиране, така както се използват всички останали паркинги, собственост на Община Русе", пише в докладната.

Паркингът е с обща площ 9,5 дка, като към него 2 има санитарни преместваеми контейнери и помещение за охрана. Капацитетът му е 75 тежкотоварни автомобила. Предложението е съоръжението да бъде отдадено под наем.

Според извършената от независим оценител експертна оценка началната наемна цена при провеждане на тръжна процедура на месец трябва да бъде в размер на 15 090,00 лв. (т.е. около 1,60 лв. за кв. м.) без включен ДДС.