Въпреки че първоначалното намерение беше конкурсът да бъде обявен след изборите на 12 май, общинската администрация реши да не изчаква и обявата за конкурса вече е качена на сайта на общината.

Съгласно решението на Общинския съвет, началният месечен наем, от който ще стартира конкурсът, е 13 250 лева без ДДС. Кандидатите трябва да имат готовност да дадат информация за това какъв ще бъде броят разкрити работни места в обекта.
Не на последно място, отново с решение на местния парламент, те трябва да имат готовност да направят инвестиция в ремонт и преустройство за минимум 800 000 лева, преди пускането на обекта.  
Друго изискване към спечелилия конкурса ще бъде да поеме финансов ангажимент за развитието на културата и спорта в града.

Самият конкурс ще се състои на 20 май от 10 часа в Кръгла зала на Общината. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 12 часа на 17 май в сектор ”Общинска собственост и наеми” на Центъра за административни услуги и информация при Община Русе, пл. „Свобода” №6 в запечатан плик.

Депозитът за участие ще бъде в размер на 3310 лева. Оглед на обекта може да бъде направен от 14 часа на 23 април до 12 часа на 16 май в присъствието на общински служител.