Разположено в подножието на Люлин планина, само на няколко километра от София, в екологично чист район на град Банкя, училище Дени Дидро предлага съвременна среда и условия за развитие на устойчиво мислещи, отговорни и уверени личности от най-ранна детска възраст. Мястото е специално избрано, за да могат децата да растат на чист въздух, да прекарват време в учене на открито и изследване на естествената среда.

В продължение на това да бъде социално отговорна институция, която подкрепя различни проекти в областта на културата, образованието и хуманитарната дейност, ПроКредит реализира идеята за създаването и изграждането на това училище. Инициативата изцяло отразява стремежа за качествено образование, в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, ценности и принципи.

Мисията на училището е да се утвърди нов модел на образование, който се фокусира върху индивидуалността на детето и цялостно му развитие като личност, напътствано и подкрепяно от учители-ментори. Децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти. Те работят заедно, в среда на доверие и сътрудничество, като така осъзнават, че успехите се дължат както на собствения принос, така и на добрата екипна работа.

Тематичният подход на учене обединява различните области на познанието и предоставя възможност на учениците да влязат в дълбочина, да откриват връзките между отделните елементи в науките и тяхното приложение в ежедневието, вместо да наизустяват и възпроизвеждат суха теория.

Сградата на училище Дени Дидро е изцяло съобразена със съвременните изисквания за енергийна ефективност, издържана в естествен архитектурен стил - дърво, камък и стъкло, с просторни, светли и специално оборудвани стаи.

Училището разполага с модерно оборудвана кухня, в която се приготвя разнообразна и здравословна храна за децата. За активни спортни занимания децата имат на разположение два физкултурни салона, два басейна, две външни игрища и писта за бягане. Училищният амфитеатър е пространство за събития и артистични изяви. Двете библиотеки, освен възможност за предоставяне на богат избор от книги, се превръщат и в пространство за учене и провеждане на часовете по литература. Децата прекарват свободно време на открито в специално създадени зони за активни игри или вътрешни кътове, оборудвани с мека мебел.

С реализирането на тази инициатива ПроКредит вярва, че създава една различна културна среда, в която поощрява децата да търсят и откриват отговори и решения, да бъдат уверени в собствените си умения, да приемат предизвикателствата и да виждат възможностите в новото.

Училище Дени Дидро е вписано в регистъра на МОН и записването за учебната 2021/2022 година на деца в подготвителна група и първи клас е активно.


За допълнителна информация може да се посетите официалната страница на училището: www.denisdiderot.bg.

телефон за връзка: +359 2 8135 808

email:info@denisdiderot.bg

Материалът е предоставен от училище Дени Дидро.